מסחר עם גנב וגזלן

$39.00

מסחר שותפי פותח שערים והזדמנויות רבות בשוק המסחרי, אך יחד עם זאת מעורר גם שאלות הלכתיות: האם יש לברר תחילה אם כסף המושקע של השותף אינו מן הגזול? עד היכן מוטלת האחריות על כתפי הסוחר? עיון ביסוד איסור קנין דבר גנוב מגנב שופך אור על נידון רלוונטי במיוחד בימינו אנו.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

12

Shliach

Query from a Shliach in Maryland

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “מסחר עם גנב וגזלן”