מסע הנשמה

חיים, מוות ומה שביניהם

Contact us for more information.

SKU: FSHECJS Category:

מסע הנשמה

חיים, מוות ומה שביניהם

על משמעות החיים והמוות, ועל שאלות קלאסיות מכל תחומי החיים ומעבר לחיים – בקורס המתמודד עם סימני שאלה מהותיים מזווית הראייה של המורשת היהודית, כפי שהדברים מופיעים בספרות האותנטית של חכמי ישראל לאורך הדורות. יש לך הזדמנות ללמוד מאין באת, לאן ‘נעלמים’ יקירינו, ואיך ה’עבר’ וה’עתיד’ הם בעצם כאן ועכשיו.
Soul Quest – Hebrew
Weight 1.5 lbs
Dimensions 8.5 x 11 x 0.5 in