The Chabad Centre for Jewish Life and Learning
Location 2955 Glasgow Street, Victoria, BC V8T 4H1 Canada
Phone250-595-7656
Current Course: מגדלור

הצטרפו אלינו כדי לבחון שישה מהערכים היקרים ביותר בעולם וכיצד הם הובאו לאנושות על ידי התורה. באמצעות מעקב אחר המסע המרתק שלהם למיינסטרים, נגלה יסודות נצחיים של תכלית, יושרה ובהירות בכל ערך - מתנה עוצמתית של הכוונה בניווט הבחירות היומיומיות שלנו.

Course Details
שיעור 1 המתנה של אחריות חברתית

עבור הקדמונים, עוני וסבל היו פשוט עובדות חיים חסרות מזל. התורה היא שהציגה את התפיסה המהפכנית של אחריות חברתית. מהו טיב האחריות האמיתית? איך עלי להתייחס לאלו שנעזרים בי?

שיעור 2 המתנה של דרך התכלית

 

אברהם, היהודי הראשון, גילה משהו מהפכני: יש אלוקים אחד - יחיד, בורא שמים וארץ. המונותאיזם שינה מאז באופן דרסטי את האופן בו האנושות ראתה חיים, מטרה והתקדמות. גלו כיצד.

שיעור 3 המתנה של כבוד לחיים

 

בחינת ההיסטוריה מגלה שערך חיי האדם היה רחוק מלהיות מובן מאליו. כדי לגלות כיצד הכבוד לחיים הפך לערך אוניברסאלי, נחקור את השאלות הבסיסיות: מה הופך אותנו לאנושיים? ומה עלינו לעשות כאן?

שיעור 4 המתנה של שוויון ואינדיבידואליות

 

במשך שנים ארוכות שליטה על חיי אחרים נחשבה זכות מלידה. כיום, בני-תרבות מסכימים שאיש אינו נחות או נעלה מהותית. שינוי זה קרה הודות לגילוי התורה שכולנו נבראנו בצלם אלוקים.

שיעור 5 המתנה של בית-עבודה: האיזון

 

 כאשר התורה ציוותה על השבת היא הציגה את המושג של הפסקה שבועית מהעבודה כדי להתמקד בדברים החשובים בחיים. ככל שהעולם המודרני מתחיל להכיר ביתרונות השבת, הקריאה שלנו לייחד זמן איכות ממוקד היא קריטית מתמיד.

שיעור 6 המתנה של לצאת מהמעגל

 

תרבויות קדומות ראו את ההיסטוריה כמעגל אינסופי של מלחמה ושלום. עמדת התורה שונה לגמרי: אנו יכולים לשנות את העולם לטובה; שכוחות הצדק והחסד יגברו. שיעור הסיום שלנו יציע דרכים בהן נוכל לשתף את המסר המעצים הזה עם העולם.

Dates & Times
    • 6 Wednesdays, Jan 29th - Feb 26th 2020 7:00 PM - 8:30 PM
    • $95.00 CAD
      Couples Discount: 20% off
    • register
Upcoming Course: Secrets of the Bible

A lush garden...a snake...forbidden fruit...temptation...the sin of knowledge...shame...mortality...
What is really going on?

Revisit six seemingly absurd stories you likely remember from Hebrew school. Uncover their hidden themes and eye-opening insights into the mysteries of life.
~ What is the deeper meaning behind these stories?
~ How did they shape the Jewish worldview?
~ What wisdom do they hold for you today?

Sign up for a thought-provoking experience, sure to deepen your understanding of Judaism and enrich your life!

Course Details
Story One Would you choose knowledge over paradise?

Would you rather be objective and unengaged or passionate and invested? Why is temptation more compelling than reason? What’s the big idea behind Adam and Eve eating the fruit of knowledge and the resulting human struggle with self-consciousness?

Story Two How do you see past another's failures?

If a person you love lets you down, is the relationship over? How do you build a resilient connection that will survive any storm? The secret is buried in the theme of the Great Flood: why G-d created a world only to destroy it, and how He guarantees there will never be a repeat.

Story Three Will the real you please stand up?

At some point, we're all conflicted: torn between a drive to do good and the temptation of lust, greed, and power. In this session, you'll meet your inner Jacob and Esau—the recluse and the hunter—and understand their lifelong conflict. Why does Isaac prefer the materialistic Esau? And why does the wholesome Jacob resort to deception to obtain his father's blessings?

Story Four Your life and its goals: are they compatible?

You may love what you do, or where it gets you, but seldom both. Uncover this tension in the strange relationships between Jacob and his wives and between Joseph and his brothers, and explore ways to navigate the delicate balance between personal growth and practical impact.

Story Five Why is inspiration so short-lived?

Infidelity under the wedding canopy is the story of our lives. Why do New Year’s resolutions barely last a day? We are so easily impressionable, yet our stimulation doesn’t linger. Discover a powerful hack for creating lasting impact from two sets of tablets and the worship of a golden calf.

Story Six Does a higher station make You a better person?

If all people were created equal, why do some occupy more elevated positions than others? You weren’t dealt the same hand as your neighbor; does this make you inferior to them? Explore Korach’s challenge to Moses’s leadership to gain insight on privilege and every person's unique contribution to society.

Dates & Times
The course date hasn't yet been announced for this location. Please email chabadvi@gmail.com or call 250-595-7656 for more info.
Endorsements Endorsements, Reviews and Comments of JLI's Courses and Programs.
Past Courses

הורות

January 2015
הורות

As parents, we worry about the well-being of our kids; about their future, and about our role in shaping it. In The Art of Parenting, we scale the challenges that face us as parents and explore timeless insights from Jewish wisdom to instill values, foster independence, and ensure the long-term success and emotional well-being of our children.

Journey of the Soul

October 2015
Journey of the Soul

Journey of the Soul explores the mysteries surrounding the spiritual dimension of our existence—our destiny that continues even after we’ve shed our earth-bound body suit. We examine the transition of the soul into the hereafter, the kinds of legacies that are valued even after we’ve forsaken this earthly existence, and the accompanying emotional journey and rituals that help the soul and those closest to it prepare for its new reality.

The Jewish Course of Why

February 2016
The Jewish Course of Why

Give your Judaism the intellection you know it deserves. Prepare to tackle the quizzical, queer, and seemingly-unanswerable questions about Jewish belief and practice.

Ever wondered why there are so many Jews in Hollywood? Why Jews eat gefilte fish and cholent and wish each other mazal tov and l’chaim? Why the Bible sanctions slavery and animal sacrifices? What is the cause of antisemitism? What does Judaism say about Christianity? About the role of women in Jewish life? You will also gain insight into mysterious Jewish practices, strange biblical narratives, and enigmas of Jewish identity.  

 

Strength and Struggle

May 2016
Strength and Struggle

In Strength and Struggle we unlock the secrets of great character by exploring some of the most dramatic narratives and inspiring personalities in all of history. Set in the midst of our nation’s formative years, an era in which our ancestors fought to carve out a civilization among hostile neighbors, these thrilling tales of judges, kings, and prophets reach into the essence of the human condition. Their heroes and antiheroes teach us eternal lessons of struggle and triumph, courage and humility, hope and resilience.

How Happiness Thinks

November 2014
How Happiness Thinks

Since the dawn of time, man has been ever-fascinated by the workings of the human brain. Only recently, scientists have been discovering the underlying dynamics that shape and influence our frame of mind--new ways to cope with anxiety and stress, steps that we can take to crystallize our self-concept, and practical tools we can use to build the resilience and grit to ride through any challenge life throws our way.

Surprisingly, Torah and the Talmud have for centuries advocated various approaches to achieving happiness; ideas that are only now being confirmed through scientific observation. How Happiness Thinks offers a Jewish roadmap to happier living. Every lesson contains poignant insights into how our minds operate with practical steps you can take to boost your happiness levels to places unimaginable.

Paradigm Shift

May 2014
Paradigm Shift

Paradigm Shift is an elevator ride to the heights of what is possible. Synchronize yourself with the mission for which you were placed on earth, and learn to recognize the inherent goodness and perfection in yourself, in others, and in every circumstance of your life.

Distilled into six succinct lessons, this empowering course offers a revolutionary outlook on life, culled from the wisdom of the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of righteous memory.

This course is offered in commemoration of the 20th anniversary of the Rebbe’s passing.

Curious Tales of the Talmud

April 2013
Curious Tales of the Talmud

Everyone loves a good story. Knowing this, the sages of the Talmud used stories to encode messages about life that are far too deep and profound to communicate directly. This course decodes some of these extraordinary Talmudic mysteries to uncover layer within layer of insight into the nature of life, the universe, G-d, and man.

Life in the Balance

October 2013
Life in the Balance

Modern medicine has brought us near miracles. It's also brought us some of the most difficult decisions we'll ever have to face. Are we obliged to prolong life even at the cost of terrible suffering? Should we legalize the sale of organs, such as kidneys, to save the lives of transplant patients? May a woman with a multiple-fetus pregnancy opt for fetal reduction, thus forfeiting the lives of some to possibly save others? When it seems that every available option is morally questionable, how do we decide?

 

To Be a Jew in the Free World

February 2014
To Be a Jew in the Free World

What was it like for our ancestors to say goodbye to the shtetl, to set out to discover new lives for themselves, along with all of the liberties the free world had to offer? At the dawn of the enlightenment, how did our parents adapt their Judaism to the developments of a modern age? And what can we learn from their struggles to connect deeply with our own Jewish identities?

 

 

How Success Thinks

November 2016
How Success Thinks

Whether it’s at home, in the office, or in your personal life, everyone craves success. This course provides uniquely Jewish ways of thinking to help you develop a growth mindset, identify and cultivate your signature strengths, deal with your weaknesses, and overcome the obstacles to your success.

The Dilemma

February 2017
The Dilemma

Accredited for Continuing Legal Education (in most states)

Apply mind-bending, brain-twisting, hair-splitting Talmudic reasoning to solve real-life modern dilemmas—situations that actually happened yet seem impossible to solve. What do you do when your gut tells you one thing, and your brain tells you another? Prepare for a mental expedition to mind-wrestle with situations that force us to choose between two reasonable truths.

Analyze, discuss, and debate Talmudic texts with live interactive polling for an authentic taste of original, dynamic Talmud study.

 

Crime and Consequence

February 2019
Crime and Consequence

When innocent people are wrongly convicted...
When "correctional facilities" turn first-time offenders into hardened criminals...
When known murderers walk free on a technicality …
Fairness in justice simply cannot be left to chance.

In Crime and Consequence, we explore 3000 years of Jewish wisdom concerning criminal convictions, sentencing, crime prevention, and rehabilitation. We challenge our thinking, pondering the application of Talmudic principles to real and complex, modern-day cases, and we get to the heart of questions such as:

Should we consider testimonies given in exchange for a reduced sentence as reliable evidence?
What is the goal of punishing criminals? is it to gain retribution for the victim, keep criminals off the streets and safeguard from future crime, set an example and instill the fear of law, or to rehabilitate the criminal and reintroduce him to society?
Is life-without-parole a justifiable penalty? Is it within our right to sentence a man to death? When would these be warranted? Is there a better way?

With All My Heart

May 2019
With All My Heart

Whether you’re seeking relief from stress; you’re hoping for focus, clarity, and connection to a raw and vulnerable place deep within you; or you just want to start each day from a positive, humble, and grateful frame of mind, this course is for you.

Jewish wisdom teaches profound techniques to give wings to our emotions and words to our yearnings, allowing us to make contact and communicate with something larger than ourselves and feel comfort and shelter within a reality that’s more whole, more intense, more real, and more beautiful.
 

לוחמה פסיכולוגית

November 2019
לוחמה פסיכולוגית

We yearn to feel happy, self-assured, and enthusiastic, yet we’re consumed by feelings of doubt, regret, insecurity, and suffering. Do our delicate positive emotions have a fighting chance at being in control? This course explores negative emotions in a completely new light, offering spiritual mechanisms that allow us to remain upbeat no matter what life brings.

Wrestling with Faith

October 2018
Wrestling with Faith

Most people, even the devout, struggle with beliefs about G-d. It is easy, for example, to affirm the basic tenets of Judaism during a prayer service, but when it comes to trusting G-d with our daily decisions, many share a secret, painful fear that G-d isn’t really looking out for them. Many of us have been brought up under the assumption that mainstream science is incompatible with our Jewish faith. So when we see compelling evidence for biological evolution, for example, we feel forced to choose between science and our faith. Wrestling with Faith was created to tackle questions like these—the “big issues” that keep people from an intimate relationship with G-d. The course acknowledges the often unspoken doubts and fears that all people share, and seizes their invitation for us to dig deeper for the answers.

What Is?

May 2018
What Is?

Imagine that you were able to rethink everything you knew about the universe, the laws of nature, your own consciousness, and the very idea of existence and reality. Imagine the new insights you will gain, the fresh perspective with which you will embark on the journey of life each morning.

What is? does exactly that. Drawing on the wisdom of Chassidic teaching, the most basic building blocks of existence are reexamined from the bottom up, revolutionizing our understanding of life, reality, and our place in the world.

Survival of a Nation

May 2017
Survival of a Nation

Experience an inspiring and thrilling account of what was then considered the most improbable and astonishing victory in all of military history.

Drawing on ideas of great Jewish writers and thinkers from throughout the ages, Survival of a Nation presents the Six-Day War as you’ve never experienced it before.

Its six sessions confront the impossible yet important questions of our time with affectionate and fervent patriotism, while also remaining realistic, and morally anchored.

Great Debates

November 2017
Great Debates

Debate is not only encouraged within Judaism but resides at the very heart of our history and theology. Great Debates in Jewish History explores six fundamental conflicts that pitted the greatest Jewish minds against each other—six instances of divergent perspectives, including several that are still debated today.

Discover stirring and surprising accounts that span two millennia of Jewish disputation, reflecting the panorama of Jewish history and its monumental political, ethical, and spiritual challenges. Encounter the gripping narratives of six fascinating eras, the intellectual tension and points of view they unearth, and the light they shed on the most fundamental of Jewish beliefs.

Communication: Its Art and Soul

January 2018
Communication: Its Art and Soul

Can you express yourself effectively in 140 characters or less? Should you?

The rise of the internet, mobile phones, and social media has completely changed the way we relate, interact, and communicate with one another—and it’s high time we reclaim this lost art.

In Jewish philosophy, communication is more than just a tool: it is who we are. Humans are defined as communicative beings with a communicative soul, and aligning ourselves with this soul is our raison d’être.

In Communication: Its Art and Soul, we contrast Jewish thought with scientific discovery to unearth the essence of communication and how to utilize its powers to better ourselves, our relationships, and all of society

Living with Integrity

January 2013
Living with Integrity

Are you obliged to keep all commitments? What are the responsibilities of the sandwich generation? Are the ungracious deserving of our charity? How far should we go to give the benefit of the doubt? A discussion on personal ethics and the Jewish view on laws that test the limits of our integrity.

This course is eligible for CLE credits in the following US States: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, and Wisconsin.

This course is also eligible for CPD credits in England and British Columbia.

The Kabbalah of You

October 2012
The Kabbalah of You

 Are you all you can be? How can you unleash the infinite power of your soul within? This course provides a mystical roadmap to living a life of happiness, fulfillment, and self-actualization by revealing how you can thrive and be more than just alive.

Talmudic Ethics

May 2008
Talmudic Ethics

This course is eligible for CLE credits in the following US States: AL, CA, CO, DE, FL, GA, ID, IL, IN, KS, MN, MO, NC, NV, NM, NY, OH, OR, OK, PA, RI, SC, TN, VA, WA and WI


When your heart is pulled in two directions, how do you know which tug to follow? The Talmud lays down principles that can help you disentangle warring intuitions so that you can clearly discern right from wrong. In this course, we invite you to experience the fascinating application of law and logic as the rabbis struggle to determine what is just.

Soul Maps

November 2008
Soul Maps

Perhaps you have struggled before with the elusive search for meaning, and wished you had a personal mentor to guide your growth. What if you had the chance to meet one of the greatest masters of Kabbalah and learn ancient proven strategies for self-realization and contentment?

This fall, you’ll have that chance. Soul Maps, a new course from the Rohr Jewish Learning Institute, investigates Tanya, the fundamental text of Chassidic thought. The course is structured as a six-session consultation with the author of the Tanya, Rabbi Shneur Zalman of Liadi. During each session, you will receive insight into your inner world and you will discover new strategies for overcoming obstacles to change and progress. You’ll learn to resolve guilt, conflict, and confusion, and to traverse life’s journey with joy, purpose, and direction.

The Land and the Spirit

November 2007
The Land and the Spirit

Explore the spirit of a land that has pulsed with energy and mystery since the dawn of time, a land that has captured our imagination throughout history, a land that breathes with the glory of our past and the dreams of our future. Join us as we examine what Israel was meant to be, and what Israel means to us today.

Portraits in Leadership

February 2010
Portraits in Leadership

Discover inner courage, determination, and resilience in the life stories of legendary Talmudic figures. Witness the strength of human character in tales that are sure to resonate within your soul and inspire you to unleash the power within.

One part biography,
One part history,
All parts inspiration

Flashbacks In Jewish History

April 2007
Flashbacks In Jewish History

In his parting instructions to his people, Moses stresses the importance of historical perspective, for the present is an outgrowth of our past. By studying history, we are able to relate to current issues with greater understanding.
The story of the Jewish people is a story of a nation that has contributed to world history far more than might be expected from its small numbers. Indeed, it is remarkable how often the Jews have been found at the epicenter of world events. Many surveys of Jewish history have responded to this fact by considering the impact of Jews upon other nations and their contributions to history at large.
This course, however, looks at the Jewish encounter with other cultures in light of what these interactions have meant to us as Jews. The protean ability of the Jewish people to adapt to wildly different contexts has growing relevance to all of us as we enter an era of globalization and increasingly permeable borders.
This April, the Rohr Jewish Learning Institute is proud to launch a new course, "Flashbacks in Jewish History." Each of the six lessons considers the Jewish people as they grapple with surrounding cultures. Rather than focus on the geopolitical, we have kept an eye towards themes that resonate with contemporary Jewish experience. We expect even those students who do not consider themselves history enthusiasts to find the readings compelling and relevant.

The Kabbalah of Character

January 2007
The Kabbalah of Character

You are unlike any person who has ever lived before. How can you make the most of the gifts you have been given?
 
The Kabbalah of Character, a new and expanded revision of our popular course "Soul Powers," is designed to help you understand the unique mix of qualities that define your individuality. Drawing on the organizational structure of the Kabbalah, this course examines the nature of the human soul created in the image of G-d.

The Kabbalah of Character is not a quick-fix. You won't learn how to become a perfect person in eight easy lessons. But you will learn strategies for making changes that are lasting and real. Authored by Rabbi Moshe Miller, noted scholar of Kabbalah, the course invites you to choose from among a wealth of reflective approaches to chart your own path to personal growth. It includes wisdom to amaze you and stories to inspire you, as well as journal exercises and practical tools to help you apply the lessons to your own life.
So spend eight weeks learning the secrets that will help you unlock your inner potential.
Because you won't know what you can be... until you hold a mirror to your soul.

Biblical Reflections

May 2009
Biblical Reflections

Everybody loves a good story. A good story takes hold of the imagination and provides a window into the human soul.

The stories of the book of Genesis are the oldest stories in the world, yet they continue to inspire countless retellings and adaptations. They retain their power because they deal with the most powerful of human motives: the quests for love, purpose, identity, and redemption. They also explore the inner obstacles that threaten these goals: lust, greed, hatred and jealousy.

When you explore these stories, you will identify with characters who grapple with the feelings and dilemmas that are at the heart of the human experience. You will see how their stories are also the stories of YOUR life, reflecting your joy and your pain, your struggles and your victories. And you will learn how the Torah’s eternal values provide insight that helps you respond more thoughtfully as you face critical moments of your own.

The Kabalah of Time

February 2006
The Kabalah of Time

Examine time and the Jewish calendar through the mystical lens of Kabbalah. Time is a profound organizing element of our existence, and the cycle of the Jewish calendar provides a powerful template for personal growth.

Discover both a practical understanding of the structure of the Jewish calendar as well as mystical insights into recurrent patterns of time.

You Be the Judge

November 2006
You Be the Judge

States approved to offer CLE Credits: AL, CA, CO, FL, GA, IL, IN, MN, MO, NC, NM, NV, OH, PA, RI, SC, TN, VA, WA

For over a thousand years, our mostimportant cultural activity has been the study of Talmud. It has sustained us through persecution and exile, shaping the discourse of our people and serving as the crowning achievement of our intellectual tradition. Perhaps you have been curious about the Talmud, but thought it was complex and inaccessible to anyone lacking extensive training. Not anymore. This fall, the Rohr Jewish Learning Institute is proud to launch "You Be the Judge," an innovative introduction to this magnificent work. You need no prior knowledge of the Talmud and no formal legal training. There are no prerequisites other than an open mind. "You Be the Judge" presents you with real cases brought before Beit Din, the court system of Jewish law. We provide the primary source texts from Talmud and put you in the driver's seat. You will have the opportunity to question, discuss, and argue, based on principle and precedent. You will experience firsthand the exhilarating mental exploration that characterizes traditional Talmud study. Join us this fall in the ancient study halls of Jerusalem and Babylonia. Add your voice to other voices that span the millennia. You take the lead. You Be the Judge.

SoulQuest

November 2009
SoulQuest

The before, during, and after. Life is a journey, but it's also a cycle. Unravel the mystery of death by exploring life, and get answers to your questions on the afterlife and beyond.  

Learn where you come from, where your lost loved ones are to be found, and how the before and after is all about the here and now.

From Sinai to Cyberspace

May 2006
From Sinai to Cyberspace

A lot can change in 3,000 years. We've gone from camel backs to Cadillacs, and have entered a world of fast-paced technological advance. We've gone from a Jewish world marked by prophets and pilgrimages to a world where students study Torah in cyber-classrooms and rabbis address ethical question posed by organ transplants.

Yet the elemental questions about our tradition remain the same. How do we know what G-d wants of us in this world? Do we have any evidence that the Bible text is divine and true? How can we understand its cryptic passages? Why are the rabbis so concerned with minute details? Who has the right to interpret the Bible? How do we adapt its laws to modern times and changing influences?

The answers to these questions are addressed in "From Sinai to Cyberspace," the most popular course ever offered by the Jewish Learning Institute. Newly revised on the basis of feedback from students like yourself, this interactive course promises to intrigue and inspire as you explore the history and development of Jewish law and tradition.

The journey "From Sinai to Cyberspace" represents the inner story of our lives and of our people. We invite you to join us for the ride.

Fascinating Facts

November 2011
Fascinating Facts

Does Judaism believe in guardian angels? Why do Jews use matchmakers? Who wrote the handwriting on the wall? A fun course in Jewish cultural literacy, full of surprising facts, myths, and mysteries surrounding Jewish tradition and practice.

Money Matters

January 2012
Money Matters

Is Judaism socialist or capitalist? Who is responsible for preventing poverty? Is unionization a Jewish ideal? Must Walmart pay its workers a livable wage? Where would you draw the line? An ethical, Talmudic, and legal debate on the economic issues of our time.

The Art of Marriage

May 2012
The Art of Marriage

Judaism views a loving marriage as a spiritual as well as a human ideal. 

“The Art of Marriage” is a six session course that will show participants how to attain that for themselves and their spouses, with timeless lessons from both modern and ancient Jewish texts such as the Talmud and Zohar.

 

 

Oasis in Time

May 2011
Oasis in Time

We invite you to explore the mystical, psychological, social, and cultural dimensions of Shabbat as we unlock a model for achieving balance and serenity in the modern age.

Over six weeks, we’ll uncover timeless principles for how to achieve a life of inner peace while making each workday more productive and fulfilling.

Sign up today for a remarkable experience.

Toward A Meaningful Life

February 2011
Toward A Meaningful Life

Life can be a treadmill - as we go through the motions day after day without ever asking why or seeking what really matters to us. This course, prepared by the author of the best-selling book, Toward a Meaningful Life, is determined to change that. Here are strategies, tips, and suggestions for not only discovering where your true meaning lies, but in actually making it a part of your daily existence. Whether you are dealing with family relationships or job satisfaction, this course  will help you look beyond a crisis to find the lessons within. Most important of all, these sessions will help you see life as the mysterious, challenging, and satisfying wonder that it really is.

Beyond Never Again

April 2010
Beyond Never Again

Explore the ways in which the Holocaust continues to affect our generation and colors what it means to live as a Jew today. 

The Holocaust forces us to grapple with the existence of evil and suffering. It challenges us to find faith and optimism in the face of devastation and despair. And it humbles us as we encounter heroes of the spirit who fought for truth and decency in the darkest of times..

You Be the Judge II

February 2009
You Be the Judge II

How does an ancient system of law adapt to the modern world? See how Talmudic scholars respond to new advances in technology and society while remaining faithful to eternal principles. You Be the Judge II presents six new cases that invite you to pit your wits against some of the best minds in Jewish history.


This course is eligible for CLE credits in the following US States: Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Idaho, Indiana, Minnesota, Missouri, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin and New Mexico

This course is approved for CPD (Continuing Professional Development) credits in the province of British Columbia, Canada by the Legal Society of British Columbia, Canada.

This course is approved for CPD (Continuing Professional Development) credits in the United Kingdom by both the Law Society and the Bar Council. Special thanks to the United Kingdom Association of Jewish Lawyers and Jurists (UKAJLJ).

Medicine and Morals

October 2010
Medicine and Morals

- A man wonders if his dying father should remain on life support.
What would you do?

 - A parent wonders if they should tell their child he has a potentially serious genetic disorder.
What would you do?

 - A woman wonders if she’s morally obligated to give a kidney to her cousin who has to undergo dialysis daily.
What would you do?

Chances are, like most people, you don’t know what you would do — or even where you would turn for guidance. But with medicine’s increasing role in our lives, most of us will have to face such issues at some point or another.

That’s why you’ll want to know about a remarkable new course called Medicine and Morals: Your Jewish Guide through Life’s Tough Decisions. It’s based on two premises: (1) that Jewish wisdom has much to say about these matters; and (2) that the best time to deal with them is now, while the pressure is off.

Actually, there’s a third premise: that today's complex medical issues are fascinating, profound, and likely to kick up amazingly lively classroom discussion.

No easy questions. No easy answers. Medicine and Morals, is your chance to get real with the subject of medical ethics —discuss actual case histories, and get a sense of direction to weather the toughest challenges you’ll ever face.

Medicine and Morals: Your Jewish Guide through Life’s Tough Decisions, coming this October to your local JLI chapter.


This course is eligible for CLE credits in the following US States: Alabama, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Montana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington and Wisconsin

Canadian physicians attending this activity may record MOC (Maintenance of Certification) Section 1 credits.

This course is approved for CPD (Continuing Professional Development) credits in the United Kingdom by the Royal College of Physcians for medical professionals, and by both The Law Society and the Bar Standards Board for Solicitors and Barristers. Special thanks to the United Kingdom Association of Jewish Lawyers and Jurists (UKAJLJ).

Beyond Belief

February 2008
Beyond Belief

Our beliefs color the way we see the world and help us to make sense of the inevitable challenges that confront us. The Rohr Jewish Learning Institute's upcoming winter course, Beyond Belief: Reflections on Jewish Faith, Reason, and Experience, is designed to help students take a closer look at how Jewish beliefs can help bring meaning to their lives and guide their choices.