Legendarische Lessen: vertellingen uit de Talmoed.

Diepere betekenis in de legenden van onze wijzen
1) Een walvisverhaal Levenslessen van reusachtige vissen, ganzen en lijken

Een eiland blijkt de rug van een gigantisch zeeschepsel te zijn, oceaangolven stijgen tot kilometers hoog, en een ontmoeting met de "doden van de woestijn". Vreemde gelijkenissen van Rabbah bar bar Chanah bevatten het geheim van het Joodse overleven en bieden krachtige tips, hoe boven de uitdagingen van het leven uit te stijgen.

2) De verontschuldiging van een afgoden-dienende koning Het G-ddelijke in alles zien

De lessen van een op azijn brandende lamp; zingende peuters; en een verhaal over een koning, een wijze en een droom, beïnvloeden hoe wij anderen beoordelen en helpen ons om zingeving te vinden in de ballingschap van ons volk en in alles wat zich in ons leven afspeelt.

3) Het grote oven-debakel Toen de rabbijnen een hemelse beslissing afwezen

Na al zijn argumenten gebruikt te hebben, laat Rabbi Eliëzer een Johannesbroodboom omhoog springen, keert hij een waterstroom om, laat hij de muren van de studiezaal omvallen, en roept hij een hemelse stem op.., dat alles om zijn gelijk te behalen. Toch gaan de geleerden niet akkoord! Wat ligt achter deze fascinerende discussie? In welk opzicht is die boodschap vandaag nog relevant voor ons?

4) Toen G-d een gebed uitsprak Een studie in de kunst van het antropomorfisme

G-d bad, zondigde en verzocht zelfs om een zegening van een mens. Talmoedische antropomorfismen benadrukken het belang van kwetsbaarheid in relaties en laten zien hoe ‘kwetsbaar zijn’ het karakter en de essentie van onze relatie met G-d vormt.

5) Griekse raadsels Een gecamoufleerde theologische discussie

De draagtijd van een slang, een te koop staand slagershoofd, en hoe een gebroken molensteen te repareren. Dit zijn slechts enkele van de paradoxale raadsels in een scherpzinnigheidsstrijd tussen Joodse en Atheense wijzen, waarmee diepgaande intellectuele uitdagingen over fundamentele geloofsvraagstukken aan de orde komen.

6) Een ticket naar het paradijs Het veilige gevoel van stilstaan en de uitdaging van verandering

Hoe kan een eenmalige kleine donatie een levensloop van onbaatzuchtige toewijding overtreffen? Onlogische tarieven op een "huur een ezel"-locatie, en een koninklijk geschil over schapen en geiten, geven inzicht in de gevaren van stagnatie en wijzen de weg naar radicale groei.