בנאי ששינה בהבנין

$39.00

חילוקי דיעות בין הבעל הבית המעסיק והאומן היוצר והבונה יכולים ליצור שאלות רבות של דיני ממונות. מה הדין אם סיכמו לבנות הבנין מחומר מסויים ולבסוף נבנה מחומר בעל איכות נמוכה? דיון ממבט ההלכה על דין אומן שקלקל או שינה ממה שהוסכם תחילה.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

6

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “בנאי ששינה בהבנין”