ברכת הקרקרים והבייגלך

$39.00

כיבוד קל הנפוץ במסיבות שונות, מעורר לא פעם שאלות הלכתיות של סדר ברכות הנהנין. מהי ברכת הקרקרים והבייגלך? בדיקה יסודית אחר המקורות והמרכיבים מציע מסקנה הלכתית.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

4

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “ברכת הקרקרים והבייגלך”