גידול הזקן ואיסור השחתתו

$39.00

הדרת פנים זקן. סקירה כוללת ומקיפה על יסוד איסור השחתת הזקן, השיטות והטעמים בזה.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

15

Shliach

Query from a Shliach in England

Credits

1

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000403- .Beards in Halacha.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “גידול הזקן ואיסור השחתתו”