דיני טלית ותפילין על פי מנהג חב״ד

$39.00 $25.00

המאמר שלפנינו סוקר את פרטי צורת עשיית הטלית ועטיפתו, ואת צורת התפילין ולבישתם על פי מנהג חסידי חב״ד, אשר יסודותם בהררי קדש של תורת הסוד.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

13

Shliach

Query from a Shliach in Wisconsin

Credits

1

Table of Contents

Click to view

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “דיני טלית ותפילין על פי מנהג חב״ד”