הודעת יוסף לאביו שהוא חי

$39.00

לאחרי כי יוסף התיישב במצרים, מדוע הוא אכן בחר שלא להודיע לאביו על דבר היותו חי וקיים? ליקוט תשובות מפרד״ס התורה.

In stock

Contact us for more information.

This is a research paper prepared by Machon Shmuel.

Language

Hebrew

Pages

2

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “הודעת יוסף לאביו שהוא חי”