היה אתה השופט

In stock

Contact us for more information.

SKU: FSHECYBJ Category:

היה אתה השופט

החיים מעמידים אותנו לפני החלטות ואתגרים לא קלים. אנו נדרשים להחליט בשאלות שיש בהן דילמות מוסריות וערכיות. קורס “היה אתה השופט”, שזכה להמלצות ולתהודה בקרב משפטנים ידועי שם, עוסק בצד הערכי של דילמות עסקיות וממוניות בהן אנו עשויים להיתקל במהלך חיי היום-יום ומפלס דרך לגילוי התשובות בתוך מורשת החוכמה היהודית, התורה, התלמוד וההלכה. אנו מבטיחים שבעקבות הקורס תתחילו לחשוב על השאלות האלה בדרך חדשה לגמרי.