היזק ראיה

$39.00

גדול כוחה והשפעתה של ראיה עד כדי לגרימת נזק לחבירו. מן המקורות, תוך הגדרת האיסור ועד להשלכות מעשיות. טוב עין הוא יבורך.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

3

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “היזק ראיה”