הכרזות באמצע התפלה

$75.00

תופעה מבורכת ההולכת ומתרחבת בימינו היא מספר הבאים לדרוש את ה׳ בבתי הכנסת. בין אלו, גם מתחילים שאינם בקיאים בסדר התפילה, וזקוקים להנחיות והדרכות באמצע התפילה. מובן כי הנחיצות מחד דורשת גם בקיאות בדיני הפסק בתפילה מאידך. לפנינו בירור מקיף לשאלה מתי ובאיזה תנאים מותר להפסיק לצורך הכרזה באמצע התפילה.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

43

Shliach

Submitted by a shliach in Switzerland

Credits

3

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “הכרזות באמצע התפלה”