הצלת נפש בנפש

$39.00

איסור רציחה הוא מהאיסורים החמורים ביותר. אך במקרים מסויימים, בבחינת יוצא מן הכלל, הותר להציל את חבירו ממיתה גם אם יש להרוג לשם כך. נשאלת איפוא השאלה באם פעולת הצלה של רבים מותרת אם תגרום על ידי זה הריגתו של יחיד? ההגדרה, התנאים והמגבלות.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

4

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “הצלת נפש בנפש”