חלוקת התורה לפרקים

$39.00

רגילים אנו לציין לפרק זה או אחר בתורה. אך מי אכן עומד מאחורי חלוקה זו? שקלא וטריא על מקורה של חלוקת התורה לפרקים והתייחסותם של גדולי ישראל בעד או נגד אימוץ חלוקה זו אל תוך ספרות היהודית המסורתית.

In stock

Language

Hebrew

Pages

5

Shliach

Query submitted by a Shliach in Florida

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “חלוקת התורה לפרקים”