טעם שבירת הלוחות

$39.00

ההנחה הפשוטה היא כי שבירת הלוחות היתה תוצאה מרוגזו של משה על חטאם של ישראל. אלא שמבט נוסף במפרשי המקרא מגלה טעמים וממתקים נוספים על דבר כוונתו של רוען של ישראל. שבעים פנים לתורה.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

6

Shliach

Query from a Shliach in Argentina

Credits

1

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000509- .Broken Luchos.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “טעם שבירת הלוחות”