יחס הקבלה וההלכה

$39.00 $25.00

לכל חלק בתורה כללים משלה. עם זאת, מיוסד על הכלל כי כל התורה כולה אחת היא, מקובל כי רבות השפיעה תורת הנסתר והקבלה גם על ספרות ההלכה. המאמר שלפנינו מוכיח על מידת ההשפעה של יחס זו גם על הכרעת פסיקת ההלכה. בסוד ההלכה.

View Table of Contents

In stock

Language

Hebrew

Pages

12

Credits

1

Table of Contents

Click to view

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “יחס הקבלה וההלכה”