יסוד תקנת אמירת ברכת שהחיינו

$39.00

שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. בירור מקיף ויסודי אחר תקנת ברכת שהחיינו. מדוע נהוג לברכה על פרי חדש לעומת אירועים משמחים שאינו נהוג לברכה? מהם כללי היסוד הקובע את אמירתה? סקירה הלכתית ומגוונת מממקרים ושאלות רלוונטיות. ראה זה חדש.

In stock

Contact us for more information.

Language

English

Pages

26

Shliach

Query submitted by a Shliach in New Jersey

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “יסוד תקנת אמירת ברכת שהחיינו”