ירושת שררה ומינויי ציבור

$39.00

הבנה יסודית במושג הורשת השררה ומינויי הציבור מאב לבנו בספרות התלמוד וגדולי הפוסקים, שופכת לנו אור בדין מינוי תפקידים תורניים וציבוריים, כמו רבנות ושמשות והדומה, בימינו אנו. למען יאריך על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

8

Shliach

Query submitted by a Shliach in Illinois

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “ירושת שררה ומינויי ציבור”