כפיית מצות הצדקה

$39.00

עם הנבחר מתייחד בתכונותיו של רחמנות וגמילות חסד. אלא שלפעמים מתווצר גם מצב הנותן משום לשאלה: האם אפשר לכוף את העשיר לנדב מהונו לצדקה? או שמא אינו תלוי אלא בנדיבות לב של כל אחד ואחד? על מצות הצדקה ותנאיה.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

4

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “כפיית מצות הצדקה”


Due to high order volume, please allow for an additional 2-4 business days for delivery of your order. We apologize for any inconvenience this may cause. Thank you Dismiss