מצות אהבת ישראל

$39.00

ואהבת לרעך כמוך. ביטוי נפוץ ונעים. אלא שהאומנם הכוונה להמשמעות הפשוטה או שמא שהוא על דרך ההפלגה? האם די צורך החיוב במעשים של חיבה גרידא או שמא אהבה זו נחוצה להתבטא גם ברגש הלב של ממש? מאמר מסכם על הכלל הגדול בתורה.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

8

Credits

1

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000517- .Ahavas Yisroel.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “מצות אהבת ישראל”


Due to high order volume, please allow for an additional 2-4 business days for delivery of your order. We apologize for any inconvenience this may cause. Thank you Dismiss