מצות הלואה

$75.00

גדולה מצות הלואה מן הצדקה. אלא שככל ענין בתורה, גם פרטי דיני ההלואה רבים הם. על הזהירות בהלוואת חפצים ומאכלים; מתי פטור המלוה מלהלוות; חשיבות יסוד קופת גמילות חסדים – המאמר שלפנינו סוקר את יסודי המצוה, שיעורה וחשיבותה. לא תנעול דלת בפני לווין ולאוין, תרתי משמע.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

27

Credits

2

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000662- .pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “מצות הלואה”