ניצבים למטה מתחברים למעלה

ניצבים למטה מתחברים למעלה – על משמעות הביקור באוהל הרבי

In stock

Contact us for more information.

SKU: SAHECSBCA Category:

בכל שבוע, מבקרים אלפי אנשים מכל שדרות הציבור ב’אוהל’, מקום מנוחתו של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון. הם באים להתקשר אל הרבי, כפי שמלמדים חז”ל שנשמתו של אדם נוכחת ביתר שאת במקום קבורתו. הם באים גם כדי לשאת תפילה לקב”ה באתר קדוש זה, וכדי לבקש מהרבי שיעתיר בפני ה’ בעדם. מנהג הביקור וההשתטחות על קברי צדיקים מקורו ושורשו עוד בתקופת התנ”ך, ונמשך לאורך ההיסטוריה היהודית לדורותיה.

בשיעור זה נתחקה אחר מקורות מנהג זה, ונבחן את הדינמיקה של תפילה על קבר הצדיק, ואת טבעה ותכליתה של ההתקשרות הנפשית שלנו עם הצדיק.

Weight 1 lbs
Dimensions 11 x 8 x 1 in