נשים בתפקידים תורניים וציבוריים

$75.00

בתקופתינו הנוכחית, עדים אנו לתופעות חדשות בכל הנוגע למעמד האשה ביהדות. מעל כל ספק, מכבדת התורה את מעמדה, עד כי לעתיד ׳נקבה תסובב גבר׳. עם זאת, ההלכה קובעת תנאי כשרות המועמדים לתפקידים תורניים ציבוריים. לפנינו בירור מקיף על דבר מינוי האשה לתפקידים אלו. כל כבודה בת מלך פנימה.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

39

Shliach

Query from a Shliach in Maryland

Credits

2

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000414- .Women In Authority.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “נשים בתפקידים תורניים וציבוריים”