סוד האגדה

$75.00

רצונך שתכיר את מי שאמר והיה העולם – למוד אגדה. אכן, חלק האגדה שבתורה בלול מסתרי תורה, סיפורים, משלים ומליצות הדורשים פענוח. סקירה מאלפת על יסודות האגדה, דרכי לימודה ויחס חז״ל אל אופייה הייחודית.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

28

Credits

2

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000494- .Aggadah.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “סוד האגדה”