עניני מחילה

$39.00

רגילים אנו יום יום למחול ולסלוח על דברים זעירים פה ושם, ברחוב ובאוטובוס. ״סליחה״ מבקש ההולך רגל, ו״מחול לך״ הוא מקבל בלב שלם. אך לא תמיד הדבר כן בסכסוכים וקטטות שבין איש לרעהו. המאמר שלפנינו מגדיר את חיוב המחילה, תנאיה והגדרתה.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

16

Credits

1

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000519- .Forgiveness.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “עניני מחילה”