צירוף קטן למנין

$39.00

צירוף קטן להשלמת מנין היא שאלה נפוצה ותלויה בשיטות שונות. המאמר שלפנינו מסכם את שיטות הראשונים והכרעת הפוסקים בספרות ההלכה לצד התנאים ופרטי הדינים בזה.

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

15

Shliach

Query from a Shliach in Virginia

Credits

1

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “צירוף קטן למנין”