צלם אלקים

$75.00

כי בצלם אלקים עשה את האדם. האומנם? והרי אינו שייך ציור גופני אצל הקב״ה ח״ו? להלן חקר ועיון תמציתי משלל הפירושים שנאמרו בזה על ידי מפרשי המקרא, הוגי מחשבת ישראל, ומאורי הקבלה והחסידות.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

46

Shliach

Query from a Rabbi and Author in Maryland

Credits

3

Table of Contents

<a href="http://www.machonshmuel.com/go/new/uploads/Papers-table_content-000419- .In His Image.pdf" target="_blank">Click to view</a>

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “צלם אלקים”