תפלה על קברי צדיקים. א

$75.00 $25.00

מאז ומעולם, היוו קברי אבותינו וצדיקי עליון ע״ה מקום לעתירה, תפלה ובקשה. אלא שמנהג קדוש זה היווה בד בבד גם מקור לתמיהה – מנא לן הא מילתא? האומנם אין היהודי אמור להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ולו יתברך בלבד? האם אין בזה משום איסור ׳דורש אל המתים׳? זאת ועוד: בקשותיו של אדם על קברו של צדיק – האם מהוות הן הפרעה למנוחתם או נחת רוח לנשמתם הטהורה? סקירה מקיפה ממשנתם של גדולי ישראל בנידון תפלה על קברי צדיקים.

View Table of Contents

In stock

Contact us for more information.

Language

Hebrew

Pages

35

Shliach

Query submitted by a Shliach in South Africa

Credits

2

Table of Contents

Click to view

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “תפלה על קברי צדיקים. א”