Chabad East Lakeview
Location 655 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60613 USA
Phone773-495-7127
Current Course: מגדלור

הצטרפו אלינו כדי לבחון שישה מהערכים היקרים ביותר בעולם וכיצד הם הובאו לאנושות על ידי התורה. באמצעות מעקב אחר המסע המרתק שלהם למיינסטרים, נגלה יסודות נצחיים של תכלית, יושרה ובהירות בכל ערך - מתנה עוצמתית של הכוונה בניווט הבחירות היומיומיות שלנו.

Course Details
שיעור 1 המתנה של אחריות חברתית

עבור הקדמונים, עוני וסבל היו פשוט עובדות חיים חסרות מזל. התורה היא שהציגה את התפיסה המהפכנית של אחריות חברתית. מהו טיב האחריות האמיתית? איך עלי להתייחס לאלו שנעזרים בי?

שיעור 2 המתנה של דרך התכלית

 

אברהם, היהודי הראשון, גילה משהו מהפכני: יש אלוקים אחד - יחיד, בורא שמים וארץ. המונותאיזם שינה מאז באופן דרסטי את האופן בו האנושות ראתה חיים, מטרה והתקדמות. גלו כיצד.

שיעור 3 המתנה של כבוד לחיים

 

בחינת ההיסטוריה מגלה שערך חיי האדם היה רחוק מלהיות מובן מאליו. כדי לגלות כיצד הכבוד לחיים הפך לערך אוניברסאלי, נחקור את השאלות הבסיסיות: מה הופך אותנו לאנושיים? ומה עלינו לעשות כאן?

שיעור 4 המתנה של שוויון ואינדיבידואליות

 

במשך שנים ארוכות שליטה על חיי אחרים נחשבה זכות מלידה. כיום, בני-תרבות מסכימים שאיש אינו נחות או נעלה מהותית. שינוי זה קרה הודות לגילוי התורה שכולנו נבראנו בצלם אלוקים.

שיעור 5 המתנה של בית-עבודה: האיזון

 

 כאשר התורה ציוותה על השבת היא הציגה את המושג של הפסקה שבועית מהעבודה כדי להתמקד בדברים החשובים בחיים. ככל שהעולם המודרני מתחיל להכיר ביתרונות השבת, הקריאה שלנו לייחד זמן איכות ממוקד היא קריטית מתמיד.

שיעור 6 המתנה של לצאת מהמעגל

 

תרבויות קדומות ראו את ההיסטוריה כמעגל אינסופי של מלחמה ושלום. עמדת התורה שונה לגמרי: אנו יכולים לשנות את העולם לטובה; שכוחות הצדק והחסד יגברו. שיעור הסיום שלנו יציע דרכים בהן נוכל לשתף את המסר המעצים הזה עם העולם.

Dates & Times
 • OPTION #1

  • 6 Tuesdays, Jan 28th - Mar 3rd 2020 7:30 PM - 9:00 PM
  • $90.00
   10% off per student with minimum 2 signups
  • Free parking available across the street at the Montessori school. Are you a YJP? Use promo code 'cyplakeview' for a 25% discount Signing up two or more will give you a 10% discount!
  • register
 • OPTION #2

  • 6 Sundays, Jan 26th - Mar 8th 2020 10:30 AM - 12:00 PM
  • $90.00
   10% off per student with minimum 2 signups
  • Free parking available across the street at the Montessori school. Are you a YJP? Use promo code 'cyplakeview' for a 25% discount. Signing up two or more will give you a 10% discount!
  • register
Upcoming Course: Secrets of the Bible

A lush garden...a snake...forbidden fruit...temptation...the sin of knowledge...shame...mortality...
What is really going on?

Revisit six seemingly absurd stories you likely remember from Hebrew school. Uncover their hidden themes and eye-opening insights into the mysteries of life.
~ What is the deeper meaning behind these stories?
~ How did they shape the Jewish worldview?
~ What wisdom do they hold for you today?

Sign up for a thought-provoking experience, sure to deepen your understanding of Judaism and enrich your life!

Course Details
Story One Would you choose knowledge over paradise?

Would you rather be objective and unengaged or passionate and invested? Why is temptation more compelling than reason? What’s the big idea behind Adam and Eve eating the fruit of knowledge and the resulting human struggle with self-consciousness?

Story Two How do you see past another's failures?

If a person you love lets you down, is the relationship over? How do you build a resilient connection that will survive any storm? The secret is buried in the theme of the Great Flood: why G-d created a world only to destroy it, and how He guarantees there will never be a repeat.

Story Three Will the real you please stand up?

At some point, we're all conflicted: torn between a drive to do good and the temptation of lust, greed, and power. In this session, you'll meet your inner Jacob and Esau—the recluse and the hunter—and understand their lifelong conflict. Why does Isaac prefer the materialistic Esau? And why does the wholesome Jacob resort to deception to obtain his father's blessings?

Story Four Your life and its goals: are they compatible?

You may love what you do, or where it gets you, but seldom both. Uncover this tension in the strange relationships between Jacob and his wives and between Joseph and his brothers, and explore ways to navigate the delicate balance between personal growth and practical impact.

Story Five Why is inspiration so short-lived?

Infidelity under the wedding canopy is the story of our lives. Why do New Year’s resolutions barely last a day? We are so easily impressionable, yet our stimulation doesn’t linger. Discover a powerful hack for creating lasting impact from two sets of tablets and the worship of a golden calf.

Story Six Does a higher station make You a better person?

If all people were created equal, why do some occupy more elevated positions than others? You weren’t dealt the same hand as your neighbor; does this make you inferior to them? Explore Korach’s challenge to Moses’s leadership to gain insight on privilege and every person's unique contribution to society.

Dates & Times
The course date hasn't yet been announced for this location. Please email RabbiDovid@JewishLakeview.com or call 773-495-7127 for more info.
Endorsements Endorsements, Reviews and Comments of JLI's Courses and Programs.
Past Courses

With All My Heart

May 2019
With All My Heart

Whether you’re seeking relief from stress; you’re hoping for focus, clarity, and connection to a raw and vulnerable place deep within you; or you just want to start each day from a positive, humble, and grateful frame of mind, this course is for you.

Jewish wisdom teaches profound techniques to give wings to our emotions and words to our yearnings, allowing us to make contact and communicate with something larger than ourselves and feel comfort and shelter within a reality that’s more whole, more intense, more real, and more beautiful.
 

לוחמה פסיכולוגית

November 2019
לוחמה פסיכולוגית

We yearn to feel happy, self-assured, and enthusiastic, yet we’re consumed by feelings of doubt, regret, insecurity, and suffering. Do our delicate positive emotions have a fighting chance at being in control? This course explores negative emotions in a completely new light, offering spiritual mechanisms that allow us to remain upbeat no matter what life brings.

Crime and Consequence

February 2019
Crime and Consequence

When innocent people are wrongly convicted...
When "correctional facilities" turn first-time offenders into hardened criminals...
When known murderers walk free on a technicality …
Fairness in justice simply cannot be left to chance.

In Crime and Consequence, we explore 3000 years of Jewish wisdom concerning criminal convictions, sentencing, crime prevention, and rehabilitation. We challenge our thinking, pondering the application of Talmudic principles to real and complex, modern-day cases, and we get to the heart of questions such as:

Should we consider testimonies given in exchange for a reduced sentence as reliable evidence?
What is the goal of punishing criminals? is it to gain retribution for the victim, keep criminals off the streets and safeguard from future crime, set an example and instill the fear of law, or to rehabilitate the criminal and reintroduce him to society?
Is life-without-parole a justifiable penalty? Is it within our right to sentence a man to death? When would these be warranted? Is there a better way?

Wrestling with Faith

October 2018
Wrestling with Faith

Most people, even the devout, struggle with beliefs about G-d. It is easy, for example, to affirm the basic tenets of Judaism during a prayer service, but when it comes to trusting G-d with our daily decisions, many share a secret, painful fear that G-d isn’t really looking out for them. Many of us have been brought up under the assumption that mainstream science is incompatible with our Jewish faith. So when we see compelling evidence for biological evolution, for example, we feel forced to choose between science and our faith. Wrestling with Faith was created to tackle questions like these—the “big issues” that keep people from an intimate relationship with G-d. The course acknowledges the often unspoken doubts and fears that all people share, and seizes their invitation for us to dig deeper for the answers.

The Jewish Course of Why

February 2016
The Jewish Course of Why

Give your Judaism the intellection you know it deserves. Prepare to tackle the quizzical, queer, and seemingly-unanswerable questions about Jewish belief and practice.

Ever wondered why there are so many Jews in Hollywood? Why Jews eat gefilte fish and cholent and wish each other mazal tov and l’chaim? Why the Bible sanctions slavery and animal sacrifices? What is the cause of antisemitism? What does Judaism say about Christianity? About the role of women in Jewish life? You will also gain insight into mysterious Jewish practices, strange biblical narratives, and enigmas of Jewish identity.  

 

Journey of the Soul

October 2015
Journey of the Soul

Journey of the Soul explores the mysteries surrounding the spiritual dimension of our existence—our destiny that continues even after we’ve shed our earth-bound body suit. We examine the transition of the soul into the hereafter, the kinds of legacies that are valued even after we’ve forsaken this earthly existence, and the accompanying emotional journey and rituals that help the soul and those closest to it prepare for its new reality.